08 juli 2009

Referat fra generalforsamling SVV 26.03.09

Knud Kristensen valgt som dirigent.
Formandens beretning godkendt
Regnskab godkendt. Kontingent sættes til 100 kr. pr. år. Livstid uændret 750 kr.
Der var ikke indkommet forslag.
Valg.
Niels Haagen genvalgt og Ernst Bindzus nyvalgt.
Suppleant: Torben Phalaris Pedersen genvalgt.
Revisor: Jørgen Aaskov.
Revisorsuppleant: Henrik Sørensen.
Mulighederne for at indkalde til generalforsamling via Evans´ hjemmeside blev drøftet.
Preben Sørensen sagde, at det var hensigten at siden skulle forbedres.


Referent Arne Dahl 27.03.09.

Generalforsamling i Evans 2009

Skakklubben Evans afholder ordinær generalforsamling torsdag
den 2. april 2009 kl. 19,00 i klubbens lokaler på Hældagerskolen.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.

2 Formandens beretning, herunder præmieuddeling.

3 Regnskab og budget.

4 Indkomne forslag.

5 Fastsættelse af kontingent 2009/2010.

6 Valg:
a Kasserer(Jens Alban – modtager ikke genvalg)
b Juniorleder (Erik Pontoppidan)
c Suppleant til bestyrelsen(Henrik B. Hansen)
d Revisor (Christian Dahl)
e Revisorsuppleant (Max Erik Hansen)
f Materialeforvaltere (Carl H. Mortensen, Knud Kristensen)
g 5 medlemmer til spilleudvalget(Arne Dahl, Villy Christiansen, Bjørn Laursen, Thorkild Kristiansen, Henrik Sørensen)
7 Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal afleveres skriftligt
til formanden senest den 26. marts 2009 kl. 19,30.

P.b.v. Preben Sørensen

Generalforsamling i Skakkens Venner Vejle

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skakkens Venner Vejle,
Torsdag d. 26. marts kl. 19.00
I Skakklubben EVANS’ lokaler på Hældagerskolen, Vejle.
Dagsorden:
Valg af stemmetællere og dirigent.
Beretning.
Regnskab og kontingent.
Indkomne forslag.
Valg
2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Niels Haagen Nielsen og Benny Christensen.
1 bestyrelsessuppleant (Torben Ph. Pedersen).
1 revisor (Christian M. Hansen).
1 revisorsuppleant. (Jørgen Aaskov)
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal afleveres skriftligt til Arne Dahl senest d. 19. marts.
På bestyrelsens vegne.
ARNE DAHL

Pokalstævne i Indslev

Pokalstævne i Indslev tirsdag den 17. februar 2009. ved Max E. Hansen Der deltog i alt 18 hold med 6 spillere på hvert hold. Betænkningstiden var 45 minutter pr. spiller i hvert parti. Der blev spillet 2 runder.
I Gruppe-A: 4 hold, Frem I fra Odense blev nr. 1 med 9 points.
Vi stillede op med et stærkt hold i Gruppe-B, og vandt da også klart med hele 9 ½ points ud af 12 mulige!
Vores hold var: Lars D. Sørensen 1 point, Max E. Hansen ½ point, Erik Pontoppidan 2 points!
Jens Ove Vedel 2 points! Knud Kristensen 2 points! og Morten Skjoldager 2 points!
Slutstillingen i B-Gruppen:
1 Evans 9 ½ points
2-3 Sydøstfyn 7,0 -
2-3 Frem II 7,0 -
4 Erritsø 6,0 -
5 Middelfart 4,0 -
6 Assens 2 ½ -
I Gruppe-C blev der spillet en lynomkamp imellem de 2 vinderhold Gelsted I og Indslev II, begge hold opnåede 7 points. Der deltog 6 hold i denne gruppe, men resultatet af lynomkampen kendes ikke.
I Gruppe-D deltog kun 2 hold med Gelsted II som vinder.
I pausen mellem de 2 runder var der dejlig lagkage og amerikansk lotteri. Her satte Knud Kristensen ekstra gevinster ind på kontoen med både vin og chokolade.