12 marts 2010

Generalforsamling i Evans 2010

Skakklubben Evans afholder ordinær generalforsamling torsdag
den 8. april 2010 kl. 19,00 i klubbens lokaler på Hældagerskolen.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.

2 Formandens beretning, herunder præmieuddeling.

3 Regnskab og budget.

4 Indkomne forslag.

5 Fastsættelse af kontingent 2010/2011.

6 Valg:

  1. Formand (Preben Sørensen)

  2. Sekretær (Henrik B. Hansen)

  3. Bestyrelsesmedlem (Per Madsen)

  4. Suppleant til bestyrelsen (Kim Fuglsang)

  5. Revisor (Chr. M. Hansen)

  6. Revisorsuppleant (Max Erik Hansen)

  7. Materialeforvaltere (Carl H. Mortensen, Knud Kristensen)

  8. 5 medlemmer til spilleudvalget (Arne Dahl, Villy Christiansen,Bjørn Laursen, Thorkild Kristiansen, Henrik Sørensen)

7 Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal afleveres skriftligt
til formanden senest den 25. marts 2010 kl. 19,30.

P.b.v. Preben Sørensen

05 marts 2010

Generalforsamling Skakkens Venner Vejle (2010).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skakkens Venner Vejle,

Torsdag d. 25. marts kl. 19.00

I Skakklubben EVANS’ lokaler på Hældagerskolen, Vejle.


Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab og kontingent.

4. Indkomne forslag.

5. Valg

      2 bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er Arne Dahl og Carl Mortensen

      1 bestyrelsessuppleant (Torben Ph. Pedersen).

      1 revisor (Christian Dahl).

      1 revisorsuppleant. (Henrik Sørensen)

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal afleveres skriftligt til Arne Dahl senest d. 18. marts.


På bestyrelsens vegne.

ARNE DAHL