28 april 2011

Fra Divisionsturneringen 2 division gruppe 3 - Af Kim Skaanning-PedersenDagens nød

Hvid trækker

Der skal findes en kombination der fører til skakmat.

Løsning se sidst i artiklen


Fra Divisionsturneringen 2 division gruppe 3 

Dennis Schwarz (1700), Bov 1  - Jørn Lindved Sørensen (1880), Evans 2 

Partiet startede i rolige baner som en mellemting mellem Fransk (1..e6), Owens (1..b6) og Kongeindisk angreb (en opstilling med e4,d3,g3,Lg2,Sf3,0–0). Efter lidt afbytninger og lidt kamp om centrum, overser Dennis Schwarz at Jørn Lindveds sidste træk rummede en taktisk trussel.


Stillingen efter 24.Sd2

 24...Lxe5 25.Dxe5 Txf2! Springergaflen på g4, gør at tårnet ikke kan slåes. Nu har Jørn vundet en bonde og i det følgende får han byttet lidt af og sat sine brikker aktivt før det afgørende angrab sættes ind. 26.De4 Dxe4 27.Sxe4 Tff8 28.Sg5 e5 29.Te4 Sf5 30.Tde1 Se3 31.Sh3 Tf3 32.Kh2 h6 33.a3 Tef8 34.Tg1
Stillingen efter 34.Tg1.

Jørn har kombineret sig til en bonde og fået sat sine brikker fint.  34...Sf1+ Selv om 34..Sf1 vinder en kvalitet, så var der faktisk et bedre træk. Sort kan vinde bonden på d3 hvorefter de to fribønder bliver uhyggelige. Trækket der er bedre en at vinde en kvalitet er 34...h5! Bonden på e5 er dækket pga. springergaflen. 34..h5! forbereder Sg4 der truer med lidt mat. F.eks. 35.Kh1 Sg4 36.Sg5 Txd3 37.Te2 Tf2 I alle varianter bliver brikkerne langsomt taget fra hvid. Prøv selv!Resten af partiet får i uden kommentarer 35.Txf1 Txf1 36.Txe5 T8f6 37.Sf4 Kg7 38.Se6+ Kg8 39.Sf4 Kf7 40.Td5 Tf2+ 41.Kh3 Txb2 42.Td7+ Ke8 43.Ta7 b5 44.Ta8+ Kf7 45.Ta7+ Kg8 46.Ta8+ Kg7 47.Ta7+ Tf7 48.Txa6 g5 49.hxg5 hxg5 50.Se6+ Kg6 51.cxb5 Kf5 52.g4+ Ke5 53.Sxg5 Tf6 54.Txf6 Kxf6 55.Se4+ Ke5 56.Sxc5 Txb5 57.Sd7+ Kf4 58.Sf6 Tb3 59.Kh4 Txd3 60.g5 Txa3 61.g6 Ta6 62.g7 Txf6 63.Kh5 Tf5+ 0–1Et glimt fra klubturnering i Evans,

 


Stillingen efter 1.Kf6

Basis 2, 3. runde.

Knud Kristensen - Jens Alban

Jens Alban har længe været på hælene. Knud Kristensen har presset sine bønder frem og nu truer de med at sætte mat. Det sidste træk var dog en ærgerlig fejl der kommer til at koste et ellers velspillet parti. I denne stilling er der hele tre træk der vinder. 1...Sxe6! De to andre træk der vinder er 1..Sd5 og 1..Txe3 2.Kxe6 g4 3.Sxg4? Der er et bedre forsøg på forsvar hvor der kræves flere præcise træk for Jens. Varianten er 3.Tf4! Txe3+ 4.Kd7 Tg3! 5.Ke6 h3! 6.Td4 Te3+! 7.Kf6 Tf3+ 8.Ke6 Txf7 9.Txg4 Th7 10.Tg1 h2 11.Th1 med sort gevinst. 3...Txf3 4.Se5 Håber på 5.Sf6 men det bliver der sat en effektiv stopper for. 4...Te3! så nemt kan det gøres. Jens slår springeren på e6, hvorefter hans bonde ikke kan stoppes. 5.Kf6 Txe5 6.Kxe5 h3 0–1 Knud kan ikke både forhindrer at den sorte konge kommer til g2 eller over til bønderne på dronningefløjen.


Løsningen på dagens nød

1.Txd5 Fjerner dækningen fra f7, så der nu truer Dxf7 med mat. 1...Dxd5 Både 1...g6 2.Dh6# og; 1...Sxd5 2.Dxf7# er hurtigt skakmat. 2.Dxf7+!En sidste lille finesse 2...Dxf7 3.Sd7# Kvalt mat, men i et mere ukendt tema hvor kongen ikke er klemt inde i hjørnet..26 april 2011

Franske tæsk - AF KIM SKAANNING-PEDERSEN

Franske tæsk

AF KIM SKAANNING-PEDERSENDagens nød

Hvid trækker

Løsning se sidst i artiklen


Fra 2. division gruppe 2

Morten Henrik Olsen, Ringsted 1 - Henrik Svane, Evans 1
 

1.e4 e6 2.d4 d5

Fransk. Et solidt forsvar mod 1. e4 der tit giver lukkede stillinger. Henrik har spillet fransk i mange år, og han kender stillingstyperne som sin egen bukselomme.

3.Sc3

Jeg vil nok mest være bange for afbytningsvarianten efter 3.exd5 hvis jeg skulle vinde. Det er nok en for simpel opfattelse af åbningen. Et skak ordsprog siger at "det er nemmere at spille på gevinst fra en lige stilling end fra en dårlig".

3...Lb4

Winarwer varianten Varianten er opkaldt efter Szymon Abramowicz Winawer (6 Marts, 1838 – 12 Januar, 1920) fra Warsaw i Polen. Winawer der var en af verdens stærkeste skakspillere fra 1867 til 1883.Winawer har introducerede også gambitten 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 e5!? som den danske/svenske Stormester Hector ofte spiller.

4.e5

Hovedvarianten men også det bedste. Da jeg for nogle år siden spurgte den danske Stormester Sune Berg Hansen om et godt råd mod fransk, svarede han at hovedvarianten var den eneste vej til lidt fordel. Det var bare at gå i gang med at kigge på den, og jeg kunne roligt regne med at det ville tage mindst 10 timer. Andre muligheder anerkendte muligheder, men hvor sort har flere veje til lige spil, er 4.Sge2, 4.exd5, 4.a3, 4.Ld2 og 4.Dg4

4...c5 5.a3

5.Ld2 er solidt alternativ. Ideen er  5...cxd4 6.Sb5 Lxd2+ 7.Dxd2 og sort har allerede lidt problemer 5...Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Lb5+??

Klassisk positionsforståelse: Dårlig løber hvis der er flere bønder der er fastlagt på samme farve felter som løberens. God løber har samme farve felt som modstanderens fastlagte bønder, så den kan angribe dem. Nu bytter hvid sin gode løber for sorts dårlige. Det kan ikke være godt. Hovedvarianten forsætter 7.Dg4 Dc7 (eller 7...0–0 8.Ld3 Sbc6 9.Dh5 Sg6 10.Sf3 Dc7) 8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 10.Se2 Sbc6 11.f4 Ld7 12.Dd3 dxc3 begge varianter er spændene og diskuteret i mange partier mellem stormestere

7...Ld7 8.Lxd7+ Sxd7

Jeg vil påstå at sort allerede har fordel

9.Se2 Dc7 10.h4

En kendt ide i disse stillinger. Ideen er at få tårnet på h1 aktiveret over 3. række. Spørgsmålet er om der er tid til det. Sort modspil kommer hurtigt i c-linien.

10...Tc8

Sort truer nu med 11..cxd4 der ødelægger den hvide bondestruktur eller vinder en bonde efter 12.cxd4 Dxc2.

11.Ta2?!

Tvivlsomt! Det er for passivt. 11.Tb1 med ideen 11...cxd4? 12.cxd4 Dxc2 13.Txb7

11...Sb6!

Den springer har nogle fantastiske felter på a4 og c4

12.g4

Hvid forsætter sig fløjangreb. Det er muligt når centrum er lukket. 12.g4 kan dog ikke være det bedste træk, da det tillader fremstødet h5. Bedre er 12.h5 fulgt af senere bondestød med g4 eller en tårn manøvrer til g3

12...Sa4

Et fint træk men det tematiske fremstød 12...h5 der vinder feltet på f5 til en springer, var også en god mulighed

13.Dd3

Truer med 14.Db5 der fremtvinger en lettende dronningafbytning

13...a6

Den er Henrik ikke med på

14.c4?

Hvid har gang i alt for meget. Det virker lidt som en ballon der bliver pustet for meget op, hvor efter den springer. Hvid kunne tillade sig h4 og g4 da centrum var lukket, men midt i det hele så åbner han stillingen. Henrik tøver ikke og åbner gerne stillingen.

14...cxd4! 15.cxd5??

Morten Henrik Olsen - Henrik Svane15...Da5+ 16.Ld2

Det er lige meget hvordan hvid dækker skakken, da sort bare spiller 16..Dxd5 

16...Dxd5!

Hov! Begge tårne kan ikke reddes, så hvid gav op. Fin reklame for fransk

0–1 Løsningen på dagens nød

1.Dh7+ Kxh7

Det er hjælper heller ikke at flygte med kongen 1...Kf8 er hurtigt mat efter 2.Dxh8+ Kf7 3.Txg7#; og  1...Kf7 2.Dxg7+ Ke8 3.Dxh8+ Kd7 (3...Kf7 4.Tg7#) 4.Sf6# er ligeledes mat 2.Txg7+ Txg7 3.Sf6+ nu trækkes den sorte konge ud på brættet hvorefter den hurtigt går mat. 3...Kg6 4.Lh5+ Kf5 5.g4+ Txg4 6.hxg4# Skakmat


15 april 2011

Vejleturneringen 2011

2. runde resultater i Vejleturneringen 2011 er nu opdateret

Vejleturnering 2011

3. runde spilles 28. april

God påske !

Per Madsen

13 april 2011

Referat fra Generalforsamling - Skakkens Venner Vejle (2011).

Referat


Generalforsamling

Skakkens Venner Vejle (2011).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skakkens Venner Vejle,

Torsdag d. 24. marts kl. 19.00

I Skakklubben EVANS’ lokaler på Hældagerskolen, Vejle.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent. Valgt: Knud Kristensen

2. Beretning. Godkendt

3. Regnskab og kontingent. Godkendt. Uændret kontingent 100 kr.

4. Indkomne forslag. Ingen.

5. Valg Genvalg på alle poster

2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Niels Haagen Nielsen og Ernst Bindzus

1 bestyrelsessuppleant (Torben Ph. Pedersen).

1 revisor (Jørgen Aaskov).

1 revisorsuppleant. (Henrik Sørensen)

6. Eventuelt. Intet at bemærke


Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal afleveres skriftligt til Arne Dahl senest d. 17. marts.

På bestyrelsens vegne.

ARNE DAHL

Referent Arne Dahl

09 april 2011

Udnævnelse af æresmedlemmer i Skakklubben Evans

Ved generalforsamlingen i Skakklubben Evans d.  31. marts blev 2 af klubbens meget trofaste medlemmer udnævnt til æresmedlemmer

Bjørn Laursen:


Læs mere om Bjørns bedrifter for klubben på dette link:
Bjørn


Erik Pontoppidan:


Læs mere om Eriks bedrifter for klubben på dette link:
ErikPer Madsen

04 april 2011

Vejleturneringen 2011

Vejleturneringen 2011 ligger nu klar !

Programmet i pdf format ligger her lige til at printe:
Vejlturneringen 2011

Grupperne ligger her:
Grupper

HUSK spilletidspunkt er 18.30 !!!!

Og husk at skoleskakspillere kan vælge at spille med samlet betænkningstid på 1,5 time pr. spiller !

Per Madsen

03 april 2011

Klubmesterskab, Klubmesterskab i Lyn og Grand Prix

Slutresultater for ikke mindre end 3 turneringer er nu opdateret

Klubmester 2011 blev Christian Dahl på bedre korrektion end Ivan Sørensen på andenpladsen og med Kim Skaanning på 3. pladsen.
Se alle resultater her

Klubmester i lyn blev Kim Skaanning. Her blev Ivan Sørensen nr. 2
Se alle resultater her

Grand Prix 2010/11 er også afsluttet.  Kim Skaanning vandt med Preben Sørensen på andenpladsen.
Se alle resultater her

Per Madsen