28 december 2017

Jens Ove Vedel (1947 – 2017):

Det er med stor sorg, at vi har modtaget budskabet om Jens Ove Vedels død på Aarhus Sygehus den 23. december, 70 år gammel.
Jens Ove kom til Vejle i 1972 og blev straks medlem af Skakklubben Evans, som han forblev trofast overfor indtil sin død. Med sin lune facon og sin snakkesalighed kom han hurtigt ind på livet af folk, og han blev hurtigt ikke bare et kendt ansigt i klubben, men også blandt skakfolk rundt omkring.
I perioden 1974-78 var han sekretær og fra 1983 til 1987 menigt bestyrelsesmedlem i Evans, men herefter besad han ingen egentlige bestyrelsesposter. I stedet var der ingen grænser for, hvilke ad hoc-opgaver han påtog sig. Altid klar til at hjælpe ligegyldig hvad end opgaven bestod af.
Ordentlighed og sirlighed prægede Jens Oves tilværelse. Fra de mange år ved postvæsenet i Vejle med uddeling af både breve og pakker måtte der naturligvis være styr på tingene. Hvis skakmaterialerne ikke stod pænt og ordentligt i skabene, blev der hurtigt rettet op på tingene, hvis det kom for hans åsyn. Ved holdkampe blev heller intet overladt til tilfældighederne, og man kunne være helt sikker på, at alt var klappet og klart til kampstart. Mange vil også kunne nikke genkendende til de flotte vægtavler og plakater med den meget læsevenlige skrift, som Jens Ove også var mester for.
Jens Ove var fra naturens side forsynet med et positivt livssyn, hvilket heller ikke fornægtede sig under hans lange sygdomsforløb. Han kæmpede i en lang periode flot mod leukæmien, men da den nye knoglemarv ikke helt ville gå i spænd med hans egen, var kampen desværre i længden udsigtsløs.
Igennem de 45 år Jens Ove var medlem af klubben, deltog han i stort set alle turneringer og holdkampe, men i de senere år kom han ligeså meget for hyggen og snakkens skyld, og så blev der tit taget en hurtig remis. Adspurgt om point-delingen efter få træk ikke var en anelse for hurtig var hans prompte svar altid: ”Det kunne jo ikke blive andet!” Herefter var der mulighed for at gå til hånde og hjælpe med diverse opgaver, og så blev der normalt også tid til en øl – eller to.
Vi er mange, der vil komme til at savne vores gode skakkammerat, og der vil helt sikkert blive mere stille i skaklokalerne på Hældagerskolen i Vejle fremover.
Æret være Jens Oves minde.
Preben Sørensen

22 december 2017

Klubturnering 2018

Deadline for tilmelding på nettet: Torsdag d. 28. december 2017!

OBS: Gruppeinddelingen foretages d. 30. december, og da der spilles i 8-mands grupper, er der ikke mulighed for at træde ind i turneringen efter denne dato.

1. runde: Torsdag d. 4. januar 2018, kl. 19.

Kom gerne i god tid, så vi kan få ordnet indskud til turneringen og få overrakt de sidste præmier fra Efterårsturneringen 2017 inden kampstart.

Glædelig jul og godt nytår til alle klubbens medlemmer!

Preben Sørensen

06 december 2017

Teoriundervisning d.7.10


På torsdag vil Kim Skaanning tage endnu en tørn med undervisningen. Denne gang bliver emnet den dynamiske Evans gambit. Vel mødt!

Mvh Maxim Konstantinov

06 november 2017

Teoriundervisning d.9 nov


På torsdag vil Kim Skaanning tage endnu en spændende teoriundervisning for alle fremmødte fra kl 19, lige inden Grand Prix'et. Kom og hyg jer!

Mvh Maxim Konstantinov

21 oktober 2017

Tilmelding til Klubturneringen 2018, SydGrandPrix-5 og Plovjernet er åben.


Der er åbent for tilmelding til følgende begivenheder. I kan tilmelde jer via linket her i boksen eller via den blå boks øverst på hjemmesiden.

Invitation til en skakaften om "Plovjernet" i Vejle klik her
Tilmelding til Klubturneringen 2018 klik her
Tilmelding til SydGrandPrix-5 klik her

12 oktober 2017

En skakaften om ”Plovjernet” i Vejle

Onsdag den 29. november 2017 kl. 19-21 i samlingssalen på Vejle Bibliotek
En fattig knægt fra Viborgegnen blev sendt hjemmefra som 7-årig og blev i 1934 ved DM i Vejle landsholdsspiller i skak. De næste 25 år spillede han som renlivet amatør mod nogle af verdens bedste ved bl.a. fem skakolympiader. Så lagde han brikkerne væk for at passe den planteskole, han havde oprettet. Hør Morten Fabrin fortælle om Chr. Poulsen, kaldet ”Plovjernet” og se billeder og skakpartier fra hans karriere. Bogen om Plovjernet kan lånes på biblioteket eller købes ved arrangementet.
Bogen er indbundet og på 384 sider indeholdende 270 partier og otte partiuddrag. 49 diagrammer og 45 fotos er der også. Derudover er der undervejs mange små sidehistorier om det danske skakliv i især perioden ca. 1930-60. Bogen koster 200 kr.

Alle er velkomne og deltagelse i foredraget er gratis.
I pausen vil der være kaffe med småkager.
Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om arrangementet!
Tilmeldingen kan findes øverst på hjemmesiden i den blå boks.

01 oktober 2017

Teoriundervisning d.5 okt


Torsdag d.5 oktober vil de fremmødte dykke ind i den biologiske verden sammen med Kim Skaanning, som vil fortælle om Næsehornet:-) Mød friskt op og hyg jer, som sædvanligt ved 19:10 tiden.

Maxim Konstantinov

18 september 2017

Teoriundervisning d.21-09


På torsdag d.21 sept vil der være mulighed for at overvære teoriundervisning med Jørgen Aaskov. Han vil vise sit spændende parti mod Jørn Bach Sørensen fra dette Efterårsturnering. Dette sker inden Grand-Prix'et starter, ca kl 19:10.

Maxim Konstantinov

20 august 2017

Efterårsturneringen 2017 er nu klar.


Grupper og Program kan findes øverst her på siden.

Vi starter kl. 19.00 og husk indskud før 1. runde!

Preben Sørensen

14 august 2017

Afslutning på Sommerturneringen 2017:

Torsdag d. 17. august spilles Sommerlyn 17, og i kaffepausen vil der være uddeling af præmier fra Sommerturneringen (se præmieliste under bjælken Sommerskak!).

Deadline for tilmelding: Kl. 19.30!

Efterårsturneringen 2017 starter torsdag d. 24. august kl. 19.00. Sidste frist for tilmelding er 17. august.

Det er vigtigt, at alle afleverer tilmeldingslisten for Skakklubben Evans 2017/18, så vi kan få et overblik over, hvem der er til rådighed for holdskakken i den kommende sæson.

Tilmeldingslisten kan findes i blå kasse på hjemmesiden eller på bordet i klubben.

Preben Sørensen

02 august 2017

KONTINGENTINDBETALING

Sommerferien går for de fleste af os på hæld og den barske hverdag melder sig igen. Således også regningerne, desværre!

Jeg har brugt en af mine sidste feriedage på ajourføring af medlemskartoteket samt udskrivning af girokort for indbetaling af kontingenter som følger:

For 2. halvår 2017 - indbetaling senest d. 04.09.2017
For 1. halvår 2018 - indbetaling senest d. 02.02.2018 (men må meget gerne indbetales allerede nu)

BEMÆRK at der således i lighed med tidligere udleveres  2 stk. girokort og, og at det er op til hver enkelt medlem at få betalt begge -  også den til forfald i februar 2018 uden yderligere info fra kasserens side.

Kontingentet er uændret i forhold til tidligere:

Børnemedlem (0-14 år)    Kr. 350 (150)                       
Junior (15-20 år)    Kr. 400 (200)                       
Senior (21-64 år)    Kr. 500 (300)                       
Pensionist (65+)    Kr. 400 (200)                       
                               
Man er børnemedlem til og med hele det år, man fylder 14 år og ungdomsmedlem til og med hele det år man fylder 20 år.
Man bliver seniormedlem fra og med det kvartal man fylder 65 år.                       
Kontingentsatserne er per halve år for et A-medlem (B-medlem i parentes).

Jeg vil være til stede i klubben de kommende torsdage, som minimum fra ca. 19.30 til 20.00 for udlevering af girokort samt modtagelse af kontant indbetalinger. Alternativt er I meget velkomne til at sende mig en mail på kasserer@skakklubbenevans.dk for rekvirering af girokort per mail eller blot overføre betalingen til konto 9521 4338359.

Håber at alle vil sørge for en rettidig indbetaling af kontingentet, da det jo i sidste ende er pengene, som gør at vi kan eksistere. Tak på forhånd og fortsat god sommer til alle.

Med venlig hilsen
Kasseren – Torben Simonsen

04 juni 2017

Vejleturneringen i lynskak og Sommerturneringen 2017


HUSK: Vejleturneringen i lynskak torsdag d. 8. juni 2017 med tilmelding senest kl. 18.45!

Programmet for Sommerturneringen 2017 kan ses i menuen til venstre.
Indskud pr. aften vil være 20 kr., dog 10 kr. for juniorer og pensionister.
Der vil ikke være præmier i den enkelte turnering, men udelukkende i den samlede sommerturnering.
Hele indskuddet vil gå til præmier og præmieuddelingen vil foregå i kaffepausen torsdag den 17. august 2017.

Deadline for tilmelding til den enkelte aften er kl. 19.30.

Alle er meget velkomne til at deltage uanset klubtilhørsforhold!

Preben Sørensen

24 april 2017

Evans på Facebook


Evans har fået en Facebookgruppe, der administreres af Kristian Søholm og John Jessen. Gruppen er offentlig, dvs. at alle på Facebook (ca. 3 millioner danskere) kan få vist gruppens indlæg og kommentarer samt blive medlem af gruppen. Man bliver medlem ved at blive godkendt eller inviteret af administratorerne.

En Facebookgruppe giver mulighed for at blive set af mange, der ikke er en del af det etablerede skakmiljø. Det vil derfor være dejligt, hvis så mange som muligt bliver medlem af gruppen og deler den med andre.

På siden kommer der løbende opslag om løst og fast og stort og småt med tilknytning til Evans, og det er håbet, at gruppen kan være et offentligt blikfang for de mange, der ikke traditionelt følger skakmiljøet.

John Jessen

03 april 2017

Vejleturneringen 2017


Vejleturneringen 2017 er nu klar

Grupper og Program kan findes øverst her på siden

Husk vi starter 18.30 og husk indskud før 1. runde

03 marts 2017

Preben Sørensen og Erik Pontoppidan special


Kun for A- og B-medlemmer af Skakklubben Evans.

I anledning af vores respektive runde fødselsdage (70 og 75 år) inviteres alle medlemmer af Skakklubben Evans til brunch + kaffe med efterfølgende hurtigskak lørdag d. 1. april 2017 kl. 10 – 16.

Sted: Caféen – Den Gamle Arrest, Klostergade 1, 7100 Vejle.

Der vil efter brunchen også være mulighed for hygge og løs skak, hvis man ikke har lyst til at deltage i hurtigskakken.

Gaver modtages ikke (skal respekteres!). Til gengæld vil der være præmier til gruppevinderne i hurtigskakken.

Vi ser frem til en rigtig god og hyggelig dag og håber på et stort fremmøde.

Tilmelding: Senest fredag d. 24. marts 2017 i DSU’s Turneringssystem under ”Andre” eller på liste i klubben.

Tilmelding kan også ske her

Vel mødt i Caféen – Den Gamle Arrest lørdag d. 1. april!

02 marts 2017

Gynger

Kampen mod Varde kan bedst beskrives som gynger – det svingede frem og tilbage i stillingsbedømmelser. Kampen indledtes med at undertegnede så syner i åbninger og kom bagud med 2 bønder med hvid. Det så virkelig tabt ud, men jeg fortsatte med at kæmpe. Første resultater kom dog efter par timers spil, Jørn Bach vandt med tematisk kongeangreb med Sort i Siciliansk, Christian Iversen spillede remis mod Vardes topscorer i en Englænder. Helge Poulsen havde et matangreb undervejs, men trak uheldigt, overså modstanders fælde og måtte desværre selv ned i stedet. Reserven Henrik Svane vandt i fin stil med Sort på 1.brættet; den anden reserve, vores eneste titelholder, Thomine måtte nøjes med remis på bræt 2. På det tidspunkt var jeg selv ved at fiske en remis fra min modstander, men det gik ikke og jeg måtte ned. Jørgen Aaskov fuskede sin modstander med Sort og vandt. Tilbage sad Christian Dahl, som havde svær stilling efter åbningen og måtte spørge mig 2 gange undervejs om han måtte acceptere remistilbuddet, hvilket han fik et nej påJ Og heldigvis, belønnedes undertegnes tro på Christians taktiske kundskaber med endnu en gevinst i 4.time. Vi vandt dermed topkampen med sikre 5-3 og har nærmest sikret os 1.pladsen i gruppen.

Maxim Konstantinov

31 januar 2017

Fair resultat


Overskriften burde egentlig havde været ”Første skuffelse”, men for det første var der jo ingen egentlig skuffelse, da vi tabte ikke, og for det andet antyder ordet ”første” at der skal blive ”anden”, hvilket der så jo ikke skal:-) Nå. Topkampen mod Horsens blev spillet i klubbens lokaler og startede egentlig rigtig fint, idet undertegnede var færdig allerede efter lidt over en time og der stod mat til modstanderen på brættet. Åbningen var Hollandsk med 2.Lg5 og det kendte modstanderen ikke godt nok. Afslutning af partiet fortjener et diagram, som I jo kan prøve at løse selv:
Hvid trækker og sætter forceret mat i få træk.

En halv time blev Christian Dahl færdig, han vandt med Sort over Søren Grymer i Kongegambitten. På resten af brætterne så det nogenlunde lige ud, Svane stod nok endda i overkanten, Christian Iversen havde ligeledes lovende stilling. Hen mod tidnøden begyndte der at komme grus i Evans 2’ maskineri. Først tog Christian Iversen remis i en lige men behagelig Englænder, dog tiden pressede. Dernæst spillede Aaskov forkert i tårnslutspillet (ja, det sker også for ham) og måtte ned. Reserven Bjørn kæmpede også længe med først én, så to bønder under i løberslutspil og måtte ligeledes kapitulere. Jørns franskmand så længe meget lige ud og han enedes om remis med Anders Munch. 3-3. Der var så 2 partier tilbage, hvor vi egentlig troede at Henrik ville vinde sit tårnslutspil, hvorimod Kim skulle tabe. Men det er derfor skak er så sjov til tider, at den er uforudselig. Begge partier endte remis på mirakuløs vis, hvilket dog ikke påvirkede resultatet. 4-4 blev det, hvilket i sig selv er udmærket resultat. Vi ligger stadig behageligt på 1.pladsen, meget skal gå galt hvis vi ikke også er det efter 2 runder mere.

Maxim Konstantinov

16 januar 2017

Teoriundervisning ved Kim Skaanning


Torsdag d. 19. januar kommer Kim Skaanning endnu en gang og underholder med lidt undervisning

Det vides pt. ikke hvad emnet bliver

Kim får ordet kl. 19.00, og fra kl. 19.45 spilles 8. runde af Grand Prix-turneringen (lyn-skak).


Per Madsen

Intet er slut før den fede dame har sunget


Det kendte ordsprog betegner vist vores udekamp mod Esbjerg 2 meget præcist. Det startede med at vi havde to afbud før kampen. Det viste sig så at det i realiteten var svært at finde reserver i en klub på 73 medlemmer, men det lykkedes at finde to der både var villige og havde muligheden at spille. Da vi ankom til Esbjerg, fik vi at vide at de ligeledes var ramt af flere afbud, bl.a. de 3 øverste brætter. Det skal dog nævnes, at selv hvis de var i stærkeste opstilling, så havde vi +200 ratingpoint mere på hvert bræt. Derfor regnede vi med en god sejr. Reserverne Carl Mortensen og Eldis Mahmutovic startede som lyn og torden og flåede sine modstandere med sublime taktiske tricks. Der stod 2-0 til os allerede efter knap 1,5 time. Næst var Christian færdig, remis med sort mod solidt spillende ung mand, selv om de fleste var enige om at Christian havde god fordel undervejs. Hen mod tidnøden måtte også Ernst tilbyde sin modstander remis, da en vunden stilling blev pludselig svær at vinde med pres fra ”den 17. brik”. På nærmest samme tidspunkt fik både Kim og Aaskov sine modstandere til at kapitulere efter at have spillet fine angrebspartier i hhv Stonewall i forhånden og Kongeindisk. Undertegnedes parti så længe positionelt vundet, men min modstander valgte at bringe brættet i kog ved at ofre 2 officerer for et tårn. Det blev kraftigt undervurderet af mig men jeg afslog remistilbuddet velvidende at det kunne gå galt. Det gjorde det også. Men for min modstander. Efter et par upræcise træk i tidnøden, fik jeg stablet et matnet sammen som han aldrig kom ud af. 6-1 til os. Indtil videre havde vi både været heldige (mig) og uheldige (Ernst og Christian). Men det der skete i Jørns parti er mirakel af dimensioner. Efter at have fået et fint centrum med sort i Alapin Siciliansk gik der noget galt og Jørn sad og så på 2 fribønder, hjulpet af tårn og løber, galoppere hen mod hans 2.række. Det så virkelig tabt ud, det var tabt, men Jørn havde kun 2 muligheder – enten at skubbe sine bønder, som var langt væk, og prøve at skabe en skygge af modspil eller at give op. Han valgte heldigvis det første og det bar pludselig frugt, da modstanderen spillede ret upræcist og allerede i en svær stilling overså en sidste remisvariant og måtte se sig fortabt. Houdini-Jørn bragte os dermed på formidabel 7-1 sejr, hvilket har udvidet vores forspring ned til 2.pladsen til 5,5 point. Ikke så ringe endda!

Maxim Konstantinov

03 januar 2017

Klubturneringen 2017 klar


Grupper og program kan ses og printes øverst her på siden

Husk vi starter allerede nu på torsdag d. 5. januar kl. 19.00 !

Vel mødt i Evans

Per Madsen