20 august 2017

Efterårsturneringen 2017 er nu klar.


Grupper og Program kan findes øverst her på siden.

Vi starter kl. 19.00 og husk indskud før 1. runde!

Preben Sørensen

14 august 2017

Afslutning på Sommerturneringen 2017:

Torsdag d. 17. august spilles Sommerlyn 17, og i kaffepausen vil der være uddeling af præmier fra Sommerturneringen (se præmieliste under bjælken Sommerskak!).

Deadline for tilmelding: Kl. 19.30!

Efterårsturneringen 2017 starter torsdag d. 24. august kl. 19.00. Sidste frist for tilmelding er 17. august.

Det er vigtigt, at alle afleverer tilmeldingslisten for Skakklubben Evans 2017/18, så vi kan få et overblik over, hvem der er til rådighed for holdskakken i den kommende sæson.

Tilmeldingslisten kan findes i blå kasse på hjemmesiden eller på bordet i klubben.

Preben Sørensen

02 august 2017

KONTINGENTINDBETALING

Sommerferien går for de fleste af os på hæld og den barske hverdag melder sig igen. Således også regningerne, desværre!

Jeg har brugt en af mine sidste feriedage på ajourføring af medlemskartoteket samt udskrivning af girokort for indbetaling af kontingenter som følger:

For 2. halvår 2017 - indbetaling senest d. 04.09.2017
For 1. halvår 2018 - indbetaling senest d. 02.02.2018 (men må meget gerne indbetales allerede nu)

BEMÆRK at der således i lighed med tidligere udleveres  2 stk. girokort og, og at det er op til hver enkelt medlem at få betalt begge -  også den til forfald i februar 2018 uden yderligere info fra kasserens side.

Kontingentet er uændret i forhold til tidligere:

Børnemedlem (0-14 år)    Kr. 350 (150)                       
Junior (15-20 år)    Kr. 400 (200)                       
Senior (21-64 år)    Kr. 500 (300)                       
Pensionist (65+)    Kr. 400 (200)                       
                               
Man er børnemedlem til og med hele det år, man fylder 14 år og ungdomsmedlem til og med hele det år man fylder 20 år.
Man bliver seniormedlem fra og med det kvartal man fylder 65 år.                       
Kontingentsatserne er per halve år for et A-medlem (B-medlem i parentes).

Jeg vil være til stede i klubben de kommende torsdage, som minimum fra ca. 19.30 til 20.00 for udlevering af girokort samt modtagelse af kontant indbetalinger. Alternativt er I meget velkomne til at sende mig en mail på kasserer@skakklubbenevans.dk for rekvirering af girokort per mail eller blot overføre betalingen til konto 9521 4338359.

Håber at alle vil sørge for en rettidig indbetaling af kontingentet, da det jo i sidste ende er pengene, som gør at vi kan eksistere. Tak på forhånd og fortsat god sommer til alle.

Med venlig hilsen
Kasseren – Torben Simonsen