25 december 2009

Skakklubbenevans.dk

Skakklubbenevans.dk er blevet renoveret !
  • Nyheder bliver nu præsenteret på forsiden
  • Det er nu muligt for interesserede selv at skrive nyt til hjemmesiden. Kræver oprettelse !
  • De gamle forside oplysninger er flyttet til Velkommen link
  • Nyt Nyhedsarkiv link er tilføjet
  • Link til dsu.dk's rating tal tilføjet
  • Diverse småjusteringer/opdateringer

Med venlig hilsen og godt nytår

Per Madsen

Stor overraskelse torsdag den 22 oktober 2009

Stor overraskelse til alle medlemmer torsdag den 22 oktober 2009.

Til alles undren gik formanden og kassereren rundt og lavede en udstilling af skakmateriale. Alle ventede spændt på hvad der var ved at ske.

Udstillingen blev således.
Alt materialet bestående af:
16 sæt brikker inkl. opbevaringskasser
16 brætter
16 ure
Er betalt 100 % af

I kaffepausen kl. 21.00 blev nyheden offentlig gjort og klubben bød på kaffe og brød til alle de tilstedværende medlemmer. Det var alt i alt en rigtig god aften.
Skakklubben Evans takker mange gange for støtten og glæder sig til at bruge materialet.

03 august 2009

Formandens klumme

Kære Evans-medlem
Vi er så nået til målstregen med hensyn til vores klubblad, og det nummer, som du sidder med i hånden, er det sidste i rækken.
For fremtiden vil alle meddelelser og vigtige beskeder blive formidlet via vores hjemmeside samt i vores nye organ Evans-Info.
På falderebet vil jeg gerne bringe en meget stor tak til Karsten K. Olsen for at have stået for redigeringen af Evans-Nyt gennem de seneste 4 år, og ligeledes en stor tak til René Lorentzen for at have forestået trykningen af bladet gennem 2 sæsoner.

Minsandten om det ikke på ny lykkedes vore gæve gutter fra Kirkebakkens Skoleskak at frembringe en ny danmarksmester ved det nyligt afholdte individuelle DM i skoleskak i Odense.
I F-gruppen (u/8 år) sejrede Søren Vind fra KBS efter et spændende slutrunde-parti foran 29 konkurrenter.
Med Sørens flotte sejr har KBS erobret 7 DM-titler gennem tiderne.

Lad os slutte med en ”rulletekst” over redaktørerne for Evans-Nyt gennem bladets 27 sæsoner:

Bjørn Laursen 16 nr.
Hans Pitters 19 nr.
Hans Pitters og
Per Skjold Jensen 8 nr.
Hans Pitters og
Per Skjold Jensen og
Erik Pontoppidan 16 nr.
Hans Pitters 8 nr.
Chr. Dahl og
Max E. Hansen 8 nr.
Chr. Dahl 3 nr.
Tonny Christiansen 6 nr.
Jørgen Aaskov og
Peter Larsen 6 nr.
Jørgen Aaskov 16 nr.
Chr. Dahl 23 nr.
Chr. Dahl og
Jan M. Iversen 17 nr.
Jan M. Iversen og
Chr. M. Hansen 8 nr.
Karsten K. Olsen og
Chr. M. Hansen 13 nr.
Karsten K. Olsen 12 nr.

I alt 179 udgivelser i perioden november 1982 til december 2008.
Preben Sørensen

08 juli 2009

Referat fra generalforsamling SVV 26.03.09

Knud Kristensen valgt som dirigent.
Formandens beretning godkendt
Regnskab godkendt. Kontingent sættes til 100 kr. pr. år. Livstid uændret 750 kr.
Der var ikke indkommet forslag.
Valg.
Niels Haagen genvalgt og Ernst Bindzus nyvalgt.
Suppleant: Torben Phalaris Pedersen genvalgt.
Revisor: Jørgen Aaskov.
Revisorsuppleant: Henrik Sørensen.
Mulighederne for at indkalde til generalforsamling via Evans´ hjemmeside blev drøftet.
Preben Sørensen sagde, at det var hensigten at siden skulle forbedres.


Referent Arne Dahl 27.03.09.

Generalforsamling i Evans 2009

Skakklubben Evans afholder ordinær generalforsamling torsdag
den 2. april 2009 kl. 19,00 i klubbens lokaler på Hældagerskolen.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.

2 Formandens beretning, herunder præmieuddeling.

3 Regnskab og budget.

4 Indkomne forslag.

5 Fastsættelse af kontingent 2009/2010.

6 Valg:
a Kasserer(Jens Alban – modtager ikke genvalg)
b Juniorleder (Erik Pontoppidan)
c Suppleant til bestyrelsen(Henrik B. Hansen)
d Revisor (Christian Dahl)
e Revisorsuppleant (Max Erik Hansen)
f Materialeforvaltere (Carl H. Mortensen, Knud Kristensen)
g 5 medlemmer til spilleudvalget(Arne Dahl, Villy Christiansen, Bjørn Laursen, Thorkild Kristiansen, Henrik Sørensen)
7 Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal afleveres skriftligt
til formanden senest den 26. marts 2009 kl. 19,30.

P.b.v. Preben Sørensen

Generalforsamling i Skakkens Venner Vejle

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skakkens Venner Vejle,
Torsdag d. 26. marts kl. 19.00
I Skakklubben EVANS’ lokaler på Hældagerskolen, Vejle.
Dagsorden:
Valg af stemmetællere og dirigent.
Beretning.
Regnskab og kontingent.
Indkomne forslag.
Valg
2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Niels Haagen Nielsen og Benny Christensen.
1 bestyrelsessuppleant (Torben Ph. Pedersen).
1 revisor (Christian M. Hansen).
1 revisorsuppleant. (Jørgen Aaskov)
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal afleveres skriftligt til Arne Dahl senest d. 19. marts.
På bestyrelsens vegne.
ARNE DAHL

Pokalstævne i Indslev

Pokalstævne i Indslev tirsdag den 17. februar 2009. ved Max E. Hansen Der deltog i alt 18 hold med 6 spillere på hvert hold. Betænkningstiden var 45 minutter pr. spiller i hvert parti. Der blev spillet 2 runder.
I Gruppe-A: 4 hold, Frem I fra Odense blev nr. 1 med 9 points.
Vi stillede op med et stærkt hold i Gruppe-B, og vandt da også klart med hele 9 ½ points ud af 12 mulige!
Vores hold var: Lars D. Sørensen 1 point, Max E. Hansen ½ point, Erik Pontoppidan 2 points!
Jens Ove Vedel 2 points! Knud Kristensen 2 points! og Morten Skjoldager 2 points!
Slutstillingen i B-Gruppen:
1 Evans 9 ½ points
2-3 Sydøstfyn 7,0 -
2-3 Frem II 7,0 -
4 Erritsø 6,0 -
5 Middelfart 4,0 -
6 Assens 2 ½ -
I Gruppe-C blev der spillet en lynomkamp imellem de 2 vinderhold Gelsted I og Indslev II, begge hold opnåede 7 points. Der deltog 6 hold i denne gruppe, men resultatet af lynomkampen kendes ikke.
I Gruppe-D deltog kun 2 hold med Gelsted II som vinder.
I pausen mellem de 2 runder var der dejlig lagkage og amerikansk lotteri. Her satte Knud Kristensen ekstra gevinster ind på kontoen med både vin og chokolade.