30 april 2010

23 april 2010

17 april 2010

Sondex Cup 2010 i Kolding

Hele weekenden spilles der Sondex Cup hos Springeren i Kolding

Der er hele 9 spillere med fra Evans

Der er desuden live fra 8 partier

Sondex Cup 2010


Per Madsen

16 april 2010

12 april 2010

Vejleturneringen 2010

Grupperne i Vejleturneringen 2010 ligger nu klar

Vejleturneringen 2010

HUSK spilletidspunkt  18.30  !!

God fornøjelse 

Per Madsen

11 april 2010

Generalforsamling i Evans torsdag den 8. april 2010

Formandens beretning:

l. Vejleturneringen 2009 – 64 (66) deltagere.
Nr. 1 Lars Hansen 5/7 (korr. 15,00)
Nr. 2 Kim Skaanning 5/7 (korr. 13,50)
Nr. 3 Knud Lysdal 4½/7
Lynmesterskab 2009 – 28 deltagere.
Nr. 1. Kim Skaanning 8/9 foran Viggo B. Quist 7/9 og Preben Sørensen med 5/9.
Tak til Max Erik for en fin turneringsledelse.

2. Sommerturneringen 2009 – 43 (40) deltagere, heraf 24 præmieberettigede. I alt 184 deltog – gns. 21 deltagere pr. aften.
Nr. 1 Kim Skaanning plac. nr. 4 (1,1,1,1)
Nr. 2 Preben Sørensen plac. nr. 10 (2,2,3,3) 4-5-5-6
Nr. 3 Jørgen Aaskov plac. nr. 10 (1,3,3,3) 4-5-5-7

3. Efterårsturneringen 2009 – 50 (52) deltagere.
Nr. 1 Lars Hansen 7½/9
Nr. 2 Jørgen Aaskov 6½/9 (korr. 40,00)
Nr. 3 Kim Skaanning 6½/9 (korr. 37,50)
Tak til Bjørn for en fint ledet turnering.

4. Juleafslutning – (57) deltagere, igen en stor succes.
Lynmester: Kim Skaanning.
En stor tak for det flotte arrangement til Ernst og Birgitte.

5. Klubmesterskab i lynskak 2009:
Nr. 1 Peder Madsen 8½/9
Nr. 2 Ivan Sørensen 6½/9
Nr. 3 Jørgen Aaskov 6½/9
22 (24) deltagere.

6. ”Evans 2010” – 38 (43) deltagere, heraf 21 fra Evans.
Nr. 1 Kim Skaanning, Evans 5½/7
Nr. 2 Peter Grau, Læseforeningen 4½/7
Nr. 3.-4. Preben Sørensen, Evans 3½/7 (korr. 11,75)
Nr. 3.-4. Viggo Bové Quist, Springeren 3½/7 (korr. 11,75)
Tak til Ninna for en fin turneringsledelse.

7. SydGrandPrix 2009/10 (6. afd.) – 59 deltagere, heraf 20 skoleskakspillere.
Nr. 1 Kim Skaanning, Evans 6/7
Nr. 2 Preben Sørensen, Evans 5/7
Nr. 3 Per Skjoldager, Evans 4½/7
Tak til Ninna for en fin turneringsledelse.

8. Holdturneringen 2009/2010:
a) Evans 1 nr. 2 i 2. div. gr. 3 med 33 p.
Evans 1 spiller i 2. division i næste sæson.
b) Evans 2 nr. 6 i 2. div. gr. 2 med 27½ p.
Evans 2 spiller i 2. division i næste sæson.
c) Evans 3 nr. 5 i Mesterklassen med 25½ p.
Evans 3 spiller i Mesterrække 1 i næste sæson.
d) Evans 4 nr. 3 i A-klassen med 30 p.
Evans 4 spiller i Mesterrække 2 i næste sæson.
e) Evans 5 nr. 1-2 i B-klassen med 18 p.
Evans 5 spiller i A-/B-klassen i næste sæson.

Samlet score: 134/256 = 52,34%.

Igen i år en speciel tak til holdlederne:

2. division: Kim Fuglsang.
2. division: Jørgen Aaskov.
M-klassen: Arne Dahl.
A-klassen: Thorkild Kristiansen.
B-klassen: Simon Møller Simonsen.

9. Vandretårnet:

1. Thomine Stolberg-Rohr 5½/7
2. Peder Madsen 5/7
3. Thorkild Kristiansen 5/8

I alt blev der benyttet 50 spillere til de 256 holdkampe, og heraf var der 3, der spillede mere end 7 kampe.

10. Pokalturneringen 2009:

Ved pokalfinalen 2009 søndag den 31. maj i Nyborg var Evans kvalificeret med et Elite-, et Senior- og to Juniorhold. Resultaterne blev:
Eliterækken: Nr. 11.-12. af 18 hold med 11/24.
Seniorrækken: Nr. 5 af 6 hold med 8/20.
Juniorrækken: Evans 1: Nr. 8 af 13 hold med 12/24.
                      Evans 2: Nr. 12 af 13 hold med 9½/24.

11. Præmieuddeling i klubturneringen (se bilag!).

12. Præmieuddeling i Grand Prix-turneringen (se bilag!).

13. Skoleskakken:

DM 2009 i individuel skoleskak i Odense, 28.-29. november 2009.

I F-gruppen (u/8 år) sejrer Arunn Ananthan fra Kirkebakkens Skoleskak med 8/9 foran 29 konkurrenter. Med Arunns flotte sejr har KBS gennem tiderne hjemtaget 8 DM-titler.
I A-gruppen indtager Peter Bøgh Larsen 11. pladsen blandt 20 deltagere med 4/8.
Farzam Firooznia, Skibet Skole, opnår en flot 6. plads blandt 34 deltagere i D-gruppen (u/12 år) med 5½/8, og i samme gruppe slutter Christian Jepsen fra Kirkebakkens Skoleskak på en pæn 8. plads med 5/8.

DM 2010 for hold i Jyderup, 19.-21. marts 2010.
B-holdet (0.-6. kl.): Nr. 7 af 9 hold. (Bedste score: Mathias K. Simonsen med 6/9).
C-holdet (0.-3. kl.): Nr. 4 af 10 hold. (Bedste score: Antik Jakupi med 8/9).

14. Generalforsamling i 5. HK i Billund den 20. marts 2010:
Medlemstilbagegangen er stoppet og medlemstallet pr. 1. marts 2010 er 423 (425) i 5. HK.
Ingen fusion mellem 4. og 5. hovedkreds, men en ny struktur for fælles holdturnering mellem de 2 hovedkredse blev vedtaget. Dette indebærer bl.a., at der fremover i A- og B-klassen spilles med 4-mands hold.
For mere detaljeret beskrivelse henvises til 5. HK’s hjemmeside.
En fælles Elo-/EMT-afgift på 30 kr. forventes vedtaget på delegeretmødet i påsken.

Valg:
Alle valg var genvalg.
18 deltagere fra 8 klubber, heraf 6 fra Evans.
Hovedkredsmesterskabet i hurtigskak 2010: Nr. 1 Henrik Svane (12 deltagere).

15. Delegeretmøde i DSU i Hillerød den 4. april 2010:
Skakserveren kører videre, og driftsudgifterne hertil er reduceret væsentligt.
Den foreslåede nye EMT-afgift på 30 kr. pr. spiller blev vedtaget, hvorefter den eksisterende Fide-afgift med betaling for hver gruppe bortfalder.
Unionens formand opfordrede til sammenlægning af hovedkredse (gerne sluttende med 4), men strukturændringerne skal komme nedefra.
DM 2010 bliver vundet af Allan Stig Rasmussen, der hermed vinder sit 1. danske mesterskab.
G5-A: Michael Jacob Olesen 2/5 og Niels Skou 1½/5.
Veteranklassen: Bjørn Laursen opnår 3/5 og bliver nr. 3 af 12 deltagere.
Skakklubben Evans modtager DSU’s initiativpræmie for 2009.
Kim Skaanning, Skakklubben Evans, vælges ind i FU.

16. Legat fra Tuborgfondet:
Skakklubben Evans fik i september 16 sæt nye bræt, brikker og digitale ure skænket af Tuborgfondet.
En meget stor tak til Ninna for alt arbejdet omkring ansøgning, køb af materialerne ved Dansk Skaksalg og den efterfølgende offentliggørelse og takskrivelse til Tuborgfondet.

17. Vægtavler: – Tak til Jens Ove Vedel for udarbejdelse af flotte vægtavler til vores store turneringer.

18. PR-virksomhed:
”Vinter i Vejle” (Skakklubben Evans i samarbejde med Kirkebakkens Skoleskak).
http://www.skakklubbenevans.dk/ (Webmaster: Per Madsen).
Internet (”Evans 2010”, SydGrandPrix – 6. afd. og Vejleturneringen via DSU-hjemmesiden).
4. og 5. Hovedkreds’ hjemmesider.
Skakbladet (Vejleturneringen 2010).

19. Kantine: Tak til Ernst og Birgitte for et stort og godt arbejde med vores kantine.

20. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Preben Sørensen

09 april 2010

Kære Skakven!

Vejle 10. Marts 2010


Kære Skakven!

I 2009 har Skakkens Venner, Vejle i lighed med tidligere år ydet en fortjent støtte til unge Vejle-skakspilleres deltagelse i forskellige turneringer.
Som vi tidligere har fremhævet er støtten til de unge spillere også en støtte til skakspillets fortsatte overlevelse, idet skakklubberne jo netop har eller får flere af disse unge som medlemmer.
Den unge ”stamme” i Skakklubben Evans er således bygget op omkring Kirkebakkens skoleskak ved Erik Pontoppidan og deres medlemskab af klubben kunne netop være betinget af en tidligere opmuntrende støtte i form af tilskud til rejse, turnering eller måske skaklejr. Aktiviteter, der samtidig er sunde oplevelser, som den unge bringer med sig i en til tider fortravlet hverdag.
I 2009 har Skakkens Venner,Vejle ikke haft så mange ansøgninger om støtte, som vi gerne havde set, men i løbet af foråret vil der komme ansøgning om turneringsstøtte fra Erik Pontoppidan, har vi fået lovning på! Følgende aktiviteter har vi ydet støtte til i 2009:

Turneringsstøtte til 2 juniorer : i alt 600 kr.
Foreningen har pt. 53 medlemmer, Der er således tale om en lille fremgang, og da en forældrekreds fortsat er involveret i skoleskakken, og der endvidere er kommet flere nye unge medlemmer til Evans Skakklub, så håber vi på at få en yderligere tilgang til vores forening.

Skakkens Venner Vejle har pr. 31.12 2009 en formue på 15.454 kr.

Årskontingentet er stadig 100 kr.

Hvert beløb er en støtte til foreningens fortsatte støttevirksomhed , og vi takker endnu engang alle for den velvillige opbakning i 2009.


Mange venlige hilsner

Niels Haagen Nielsen

Kasserer

Referat af generalforsamling Skakkens Venner Vejle d. 25. marts 2010

1. Knud Kristensen valg som dirigent.
2. Formandens beretning, der var meget kort, blev godkendt.
3. Regnskab fremlagt og godkendt. Kontingent uændret 100 kr. eller 750 livsvarigt.
4. Der var ikke inkommet forslag.
5. Arne Dahl og Carl Mortensen blev genvalgt.
6. Thorben Ph. Pedersen genvalgt som suppleant.
7. Christian Dahl genvalg som revisor.
8. Henrik Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.
9. Ikke noget under eventuelt.

Referent Arne Dahl 31.03.10.