27 juli 2012

Arne Dahl in memoriam


Skakklubben Evans har mistet et af sine mangeårige og markante medlemmer, idet Arne Dahl efter kort tids indlæggelse på Vejle Sygehus er afgået ved døden tirsdag d. 24. juli, 70 år gammel.
Det havde gennem en længere periode været klart, at det ikke stod for godt til med helbredet, men at det var så alvorligt, kom som en grim overraskelse for os alle.
Arne har siden sin indtræden i klubben sidst i 60’erne været en meget aktiv og synlig person, og gennem årene er det blevet til mange forskellige tillidshverv.
I 1983 blev han indvalgt i bestyrelsen for Evans, og i perioden 1984-90 var han formand. Ved klubbens 50-års jubilæumsturnering i 1984 var det ham, der trak det store læs. Det var også Arne, som i disse år stod som arrangør af de store weekend-turneringer i Vejle.
Indtil generalforsamlingen i år bestred han i mange år posten som formand for Skakkens Venner Vejle. Især de unge talenters ve og vel lå ham meget på sinde, og det var helt synligt, at det glædede ham meget, når der skulle deles penge ud til deres deltagelse i forskellige arrangementer.”Det er jo fra ungdommen, vore kommende medlemmer skal findes. Evans skulle jo også gerne kunne fejre 100-års jubilæum!” som Arne engang udtalte.
Ved sin død var Arne stadig en del af spilleudvalget og holdleder for et af vore M-hold.
Arne vil blive husket som den altid venlige og imødekommende person, der hver torsdag aften trofast troppede op i Evans for et godt parti skak og en god snak, og vi er mange, der kommer til at savne ham.
Æret være Arnes minde.
Preben Sørensen

18 juli 2012

Sommerskak


Husk !!

Sommerskak hver torsdag

Mød op senest 19.30

Reglement, datoer mm. finder du her:


Resultater opdateres næste gang 27. juli


Per Madsen