29 marts 2019

Ekstraordinær generalforsamling i Skakkens Venner Vejle torsdag d. 4. april 2019 kl. 18.15

I Skakklubben Evans’ lokaler på Hældagerskolen, Vejle.

Dagsorden:

1. Forslag om ændring af sidste linie i §10 i vedtægterne for Skakkens Venner Vejle:

Ved opløsning tilfalder foreningens midler og effekter Dansk Skak Uninons Støtteforening.

Ændres til:

Ved opløsning tilfalder foreningens midler og effekter Skakklubben Evans’ Støttefond.

2. Eventuelt

P.b.v.

Carl Mortensen