13 oktober 2018

Nekrolog: Knud Bhutho Kristensen


Knud Bhutho Kristensen 1945-2018


Klubben mistede onsdag den 3. oktober 2018 en af sine trofaste medlemmer, Knud Kristensen.

Knud kom ind i Evans tilbage i 2004 og var lige siden et fast ansigt i klubbens lokaler hvor han allerede i 2006 lod sig vælge til en af klubbens to materialeforvalterposter. De næste 12 år sørgede han for at møde op før alle andre, åbne klubben og sætte materialer frem, så vi andre kunne møde op til kampstart og sætte os direkte til brættet, ligesom alting blev pakket ned igen og låst inde når alle var færdige med at spille. En afgørende post for en klub som Evans som låner os ind i andres lokaler, og samtidig en næsten usynlig tjans som man først for alvor indser betydningen af den dag den ikke længere bliver varetaget.

At det ikke var helt tilfældig at det lige præcis blev Knud der påtog sig dette ydmyge arbejde gennem så mange år, blev ganske tydeligt ved den smukke og meget velbesøgte bisættelse i Nørremarkskirken lørdag den 6. oktober, hvor også 13 Evans-medlemmer var mødt op. Her fik vi et bredere indblik i Knuds liv, og en fortælling der var fuldstændig i tråd med det indtryk vi havde af Knud som klubkammerat. Knud var i alle livets facetter en person der sørgede for at dem omkring ham havde det godt.

Skakmæssigt gjorde Knud særligt indtryk på folk med sin afbalancerede tilgang til nederlag. Alle skakspillere kender til nederlag, og alle skakspillere taber nogenlunde lige tit, men langt de fleste af os når aldrig helt dertil hvor vi er i stand til at tage nederlag med samme lethed som Knud kunne. Jeg husker selv fra min første tid i Evans at skulle spille mod Knud i klubturneringens femte runde, og Knud havde på det tidspunkt samlet sig fire nuller på resultattavlen. En situation de fleste skakspillere har prøvet at være i og forbinder med noget ganske smertefuldt og lidt af en mental prøvelse. Således husker jeg endnu min medfølelse for denne stakkel inden kampstart, velvidende at jeg de kommende timer ville kæmpe det bedste jeg havde lært for at sikre ham det femte nul i rækken. Men endnu tydeligere husker jeg hvor upåvirket og ligefrem munter Knud var efter kampen. Resultatkortet gjorde ikke videre indtryk på ham for sådan var det jo bare nogle gange. Samme tilgang havde han til sin kræftsygdom hvor han valgte at glæde sig over alt det gode han havde fået ud af livet frem for at ærgre sig over at det snart var forbi.

Knud var fast ordstyrer på klubbens generalforsamling de senere år, og de mange flotte taler til mindesamlingen efter bisættelsen vidnede om at det ligger til familien at have ordet i sin magt.

Knud blev 73 år og efterlader sig kone, børn og børnebørn. Han er allerede savnet i klubben.

Thomine Stolberg-Rohr